Mijn Schaapskooi
0182-571373
0182-571373

Kinderopvang

Bij de Schaapskooi zijn verschillende vormen van kinderopvang mogelijk. Het onderscheid tussen deze verschillende vormen hangt samen met de variatie in opvangplaats, openings- en opvangtijden en de leeftijdsgrenzen van de kinde­ren.

De kinderdagverblijven bieden opvang aan kinderen tussen 6 weken en 4 jaar voor minimaal 3 halve tot 5 hele dagen per week (uitzonderingen voorbehouden). Het betreft dan hele dagen van maximaal 11 uur (van 07:00 uur tot 18:00 uur) en halve dagen van maximaal 6 uur. De Schaapskooi beschikt over 132 volle­dige kindplaatsen, die zijn onder­ge­bracht in 4 accommodaties.

De kinderopvang aan huis biedt opvang aan kinderen van 0 tot ca. 12 jaar in de eigen omgeving van het kind. De uitvoering hiervan wordt verzorgd door een leidster aan huis (lah). Deze leidsters zijn in dienst bij de Schaapskooi.

De peuterspeelzalen bieden opvang aan kinderen tussen 2 en 4 jaar, voor 1, 2, 3, 4 of 5 dagdelen per week met een maximum van 4 uur per dagdeel. In elke speelzaal is plaats voor ongeveer 64 kinderen per week in een eigen ruimte.

In de buitenschoolse opvang worden kinderen van 4 tot ca. 12 jaar in de eigen school opgevangen. De opvang is mogelijk vanaf 07:30 uur tot 18:30 uur.

Informatie

Meer uitgebreide informatie over de Schaapskooi (organisatie, pedagogisch beleid, contacten met ouders) staat in ons beleidsplan ‘werk met kinderen’, dat u kunt aanvragen bij de administratie. Op afspraak bent u van harte welkom een bezoek te brengen aan één van onze vestigingen.