Mijn Schaapskooi
0182-571373
0182-571373

Belangrijk nieuws i.v.m. het coronavirus

Op last van de Rijksoverheid waren alle kinderopvanglocaties van de Schaapskooi gesloten van woensdag 16 december 2020 t/m zondag 7 februari 2021 gesloten. De leidsters aan huis waren hiervan uitgezonderd. Speciaal voor vragen van ouders over het coronavirus en kinderopvang kunt u terecht op deze pagina. Met ingang van maandag 8 februari zijn de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen weer open gegaan. De buitenschoolse opvang is vanaf 19 april weer open.

De 1,5 meter afstandsregel is per 25-09-2021 niet meer verplicht, maar houd haal- en brengmomenten kort en laat de kinderen zo veel mogelijk door één volwassene brengen en halen. Ouders mogen niet naar de opvang komen in de volgende situaties:
• als er sprake is van corona-gerelateerde klachten en/of als de betreffende ouder wacht op de testuitslag;
• als de testuitslag positief is of de ouder nog in quarantaine zit.

Kinderen van 0-12 jaar mogen wel naar de opvang:
• met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn);
• als ze af en toe hoesten;
• met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid;
• bij ontstaan van nieuwe klachten passend bij COVID-19 minder dan 8 weken na de eerste ziektedag (of testdatum bij een asymptomatisch infectie) van een bevestigde SARS-CoV-2infectie. 

Kinderen mogen niet naar de opvang en moeten thuisblijven bij verergering van bovenstaande klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid, of als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat. Ook mogen kinderen met milde verkoudheidsklachten niet naar de opvang als de klachten zich ontwikkelen nadat zij in contact zijn geweest met een op COVID-19 positief getest persoon. Dit geldt voor zowel immuun beschouwde als niet-immuun beschouwde personen. Van de website van BOinK kan de beslisboom 'thuisblijven of naar de kinderopvang' worden gedownload.

Meer over het coronavirus kunt u lezen op de website van het RIVM.

Voor ouders die terugkeren uit een verblijf in het buitenland kan aan de hand van de quarantaine reischeck bekeken worden of quarantaine nodig of verplicht is, zie: Quarantaine Reischeck COVID-19.

Alle maatregelen zijn gebaseerd op het Protocol Kinderopvang, dat u hier kunt downloaden.

Net als bij de vorige sluiting moeten de facturen voor de kinderopvang worden doorbetaald en worden de kosten gecompenseerd door de Overheid.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft dit jaar een aantal webinars gemaakt in samenwerking met Tischa Neve. Twee daarvan gaan over hoe om te gaan met de situatie waarin kinderen thuis zitten en ouders voor thuisonderwijs moeten zorgen en de eventuele spanningen die kunnen ontstaan. Deze webinars zijn te bekijken via de links 'met kinderen thuis' en 'omgaan met spanningen'. Er is ook een webinarserie waarvoor u zich kunt aanmelden via deze link.

       

Bijgewerkt 25-09-2021