Mijn Schaapskooi
0182-571373
0182-571373

Belangrijk nieuws i.v.m. het coronavirus

Vanaf dinsdag 25 februari 2022 heeft de Rijksoverheid bijna alle coronamaatregelen opgeheven. Speciaal voor vragen van ouders over het coronavirus en kinderopvang kunt u nog terecht op deze pagina. Onderstaande adviezen om verspeiding van het coronavirus tebeperken, zijn nog wel aan de orde:

  • Volg de hygiëne adviezen.
  • Geef elkaar de ruimte. 1,5 meter afstand blijft een veilige afstand.
  • Gaat u naar een drukke plek waar veel mensen zijn? Doe dan een zelftest.
  • Draag een mondkapje waar dat verplicht is of wordt geadviseerd.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht.

  • Klachten? Blijf thuis en doe een test.
  • Heeft u een positieve testuitslag? Dan gaat u in isolatie
  • Huisgenoten/reisgenoten hoeven niet in quarantaine als zij minimaal 1 week een boosterprik hebben, als zij korter dan 8 weken geleden corona hebben gehad of als uit overleg met hun werkgever blijkt dat zij onmisbaar zijn en voldoen aan de voorwaarden van werknemers in essentiële bedrijfsprocessen. Dit geldt alleen als zij geen klachten hebben. Doe de Quarantainecheck als u twijfelt.

Meld bij de kinderopvanglocatie
• als er sprake is van corona-gerelateerde klachten bij uw kind en u doet een zelftest of laat uw kind testen ;
• als de testuitslag positief is.

Kinderen van 0-4 jaar mogen wel naar de opvang:
• met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn);
• als ze af en toe hoesten;
• met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid;
• bij ontstaan van nieuwe klachten passend bij COVID-19 minder dan 8 weken na de eerste ziektedag (of testdatum bij een asymptomatisch infectie) van een bevestigde SARS-CoV-2infectie. 

Kinderen van 0-4 jaar mogen niet naar de opvang en moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid, of als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat. Van de website van BOinK kan de beslisboom 'thuisblijven of naar de kinderopvang' worden gedownload.

Voor kinderen van 4-12 jaar die naar het primair onderwijs gaan en naar de buitenschoolse opvang of gastouderopvang gaan, geldt dat zij met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven en getest worden, dus ook bij (milde) verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn). Zij kunnen zich laten testen bij de GGD of een zelftest laten afnemen door een volwassene. Wanneer een zelftest wordt gebruikt, wordt bij langer aanhoudende klachten ook de volgende dag een zelftest gedaan. Als zij een negatieve testuitslag hebben kunnen zij weer naar de buitenschoolse opvang of gastouder. Bij een positieve zelftest uitslag blijft het kind thuis en maakt het een testafspraak bij de GGD. 


Alle maatregelen zijn gebaseerd op het Informatiedocument Kinderopvang &Covid-19, dat u hier kunt downloaden.

       

Bijgewerkt 05-05-2022