Mijn Schaapskooi
0182-571373
0182-571373

Oudercommissie

De kinderdagverblijven, de buitenschoolse opvang, de peuterspeelzalen en de afnemers van een leidster aan huis hebben elk een oudercommissie. De oudercommissie stelt zich ten doel:

  • De belangen van de kinderen en de ouders van het kindercentrum / afnemers van een lah zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen. 
  • Te adviseren ten aanzien van kwaliteit. 
  • De belangen van de ouders van het kindercentrum bij de directie (de bestuurder) te behartigen middels de centrale oudercommissie. 

De oudercommissies streven ernaar om in regelmatig overleg met de bestuurder de continuïteit van de verzorging en begeleiding van de kinderen in het kindercentrum te optimaliseren. 

Bij de vergaderingen van oudercommissie kan een staflid aanwezig zijn voor informatie overdracht vanuit de organisatie. De oudercommissies hebben een reglement, waarin samenstelling en bevoegdheden geregeld zijn. De oudercommissies dragen ieder een lid voor de centrale oudercommissie voor. Deze centrale oudercommissie behartigt de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen  op centraal niveau.