Mijn Schaapskooi
0182-571373
0182-571373

Vier-ogen-principe

Vanaf 1 juli 2013 is het "vierogenprincipe" van kracht. Dit principe houdt in dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Een beroepskracht mag nog steeds alleen op de groep staan. Zolang maar op elk moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken of luisteren. 

De brochure "Het vierogenprincipe in de dagelijkse praktijk" van de Brancheorganisatie Kinderopvang en BOinK geeft een aantal praktijkvoorbeelden van hoe het vierogenprincipe kan worden toegepast. De brochure is gratis beschikbaar op de websites van de Brancheorganisatie Kinderopvang en BOinK

Vier-ogen-principe bij de Schaapskooi

Gedurende de dag is de sociale controle op de medewerkers en kinderen groot.

  • Het grootste gedeelte van de dag zijn er twee leidsters op de groep. Er zijn altijd meerdere volwassenen in het gebouw aanwezig. Aan het begin en einde van de dag, tijdens de breng- en haalmomenten zijn er naast de leidsters ook (veel) ouders aanwezig. In de peuterspeelzalen wordt altijd met twee leidsters gewerkt;
  • De leidsters lopen gedurende de dag regelmatig elkaars groepsruimtes binnen zonder te kloppen. Hun taken zijn zo met elkaar verweven dat ze elkaar vaak even spreken om iets te overleggen of af te stemmen. Daardoor is er zicht op elkaars (pedagogisch) handelen;
  • De hoofdleidster komt regelmatig binnen in de groepsruimtes.

Ook de indeling van de locaties en de meldplicht spelen een belangrijke rol als het gaat om openheid en transparantie. 

  • De groepen in de kinderdagverblijven grenzen aan elkaar en zijn ‘open’. Er zijn veel ramen. Men kijkt en loopt makkelijk bij elkaar binnen; 
  • Alle groepsruimtes hebben een toegangsdeur met een groot glasoppervlak en de verschoonruimtes hebben geen toegangsdeur en staan in directe verbinding met de groepsruimte; 
  • Alle groepen kunnen elkaar via een audio/videoverbinding horen en zien en met elkaar spreken;
  • Ook zorgen we met elkaar voor een open aanspreekcultuur: als je gevoel zegt dat iets niet klopt, zeg je er wat van;
  • Signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld door medewerkers moeten altijd gemeld worden bij de hoofdleiding of bij de directie.