Mijn Schaapskooi
0182-571373
0182-571373

Groepssamenstelling

Binnen de bso worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. De grootte van de accommodatie bepaalt hoeveel kinderen er kunnen worden opgevangen. Afhankelijk van de leeftijdsopbouw van de groep wordt er gewerkt in kleinere groepen. Per 10 kinderen is één leidster aangesteld. Op een kleine locatie met maximaal 20 kinderen is er sprake van een heterogene groep met kinderen in de leeftijd van 4 -13 jaar.

In zowel het activiteitenaanbod als in de indeling van de groepsruimtes wordt zorgvuldig rekening gehouden met de verschillen in behoeftes van jongere en oudere kinderen. De kinderen worden in een eigen groepsruimte opgevangen, waar ze wat kunnen eten en drinken, een activiteit kunnen doen en zich kunnen ontspannen. Daarnaast bestaat voor de kinderen ook de mogelijkheid om buiten te spelen of deel te nemen aan sport- en bewegingsactiviteiten bv. in gymzaal of speellokaal.