Mijn Schaapskooi
0182-571373
0182-571373

Openingstijden

Op de openbare basisscholen de KAS en het Schateiland wordt door de Schaapskooi buitenschoolse opvang (bso) verzorgd. De bso bestaat uit voorschoolse opvang, naschoolse opvang en vakantieopvang of een combinatie van deze opvangsoorten. De voorschoolse opvang wordt geboden vanaf 07:30 uur. De naschoolse opvang sluit altijd aan op de schooltijden en is open tot 18:30 uur. Vakantie opvang is mogelijk van 07:30 uur tot 18:30 uur. Ook tijdens studiedagen van leerkrachten en andere vrije uren van de scholen waarop buitenschoolse opvang wordt aangeboden, is de bso geopend.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de administratie van de Schaapskooi.