Mijn Schaapskooi
0182-571373
0182-571373

Groepsindeling, samenstelling en leiding

Het dagverblijf heeft een aantal verschillende groepen wat leeftijd betreft, te weten:

Horizontale groepen Verticale groepen
van 0 tot ± 2 jaar, de babygroep van 0 tot 4 jaar
van ± 2 tot 4 jaar, de peutergroep groepen waarin van elke leeftijd kinderen aanwezig zijn

Op grond van het feit dat jonge kinderen over het algemeen ruim de tijd nodig hebben om aan nieuwe situaties te wennen en moeite kunnen hebben met de overgang van het een naar het andere, is er in de dagverblijven ruime mogelijkheid aanwezig kinderen in een verticale groep te plaatsen. Echter, tegemoetkomend aan de wensen die ouders, ten aanzien van de groep voor hun kind kunnen hebben, zijn er ook aparte baby- en peuter­groepen.

Bij de groepssamenstelling wordt rekening gehouden met de leeftijdsopbouw; een gelijkmati­ge leeftijdsopbouw wordt nagestreefd. Er wordt gelet op het aantal flessenkinderen dat gelijktijdig in de groep aanwezig kan zijn.Voor de babygroep is dit aantal ca. 4 en voor de verticale groep bij voorkeur 3. Tevens wordt er gekeken naar de aantallen jongens en meisjes in de groep en het aantal dagdelen dat de kinderen komen. Dit laatste is voor het kinderdag­verblijf minimaal 3 dagdelen per week, waarvan in ieder geval één middag, zodat het gevoel van de eigen groep ontstaat.

Op alle groepen zijn tegelijkertijd twee leidsters aanwezig, die bij eventuele afwezigheid worden vervangen door een vaste invalleidster (zie ook medewerkers).