Mijn Schaapskooi
0182-571373
0182-571373

Wennen

Vaak is het verblijf op het kinderdagverblijf ­voor de ouders en de kinderen een nieuwe situatie ondanks een kennismakingsbezoek en het huisbezoek die daaraan vooraf gegaan zijn. Het wennen gebeurt voor de ingangsdatum van het contract, doordat ouders en kinderen samen op ver­schillende tijdstippen in de groep aanwezig zijn. Er zijn geen kosten aan verbonden. De tijd dat een kind alleen in de groep verblijft wordt in overleg met de ouders rustig opgebouwd. Afhankelijk van factoren als leeftijd, karakter, eerdere ervaringen, aantal dagdelen, kan de wenperiode ca. twee weken in beslag nemen. De leidster van de groep zal in deze periode extra aandacht geven aan het kind en de ouder.

Verlengde wenperiode

Als kinderen moeilijk kunnen wennen, wordt in overleg met de ouders bekeken of verlenging van de wenperiode wenselijk is of dat andere mogelijkheden moeten worden gezocht om het wennen te vergemakkelijken. Het meenemen van een eigen knuffel en/of speen kan een steuntje in de rug zijn.