Mijn Schaapskooi
0182-571373
0182-571373

Zieke kinderen

Een kind dat ziek is, voelt zich waarschijnlijk thuis het prettigst. Het kindercentrum hanteert hiervoor de richtlijnen van de GGD. De meest voorkomende situaties zijn 'hoge' koorts waar het kind last van heeft, ernstige diarree en alle ziektes die besmettelijk zijn. De Schaapskooi heeft richtlijnen t.a.v. het verstrekken van geneesmiddelen en medische handelingen binnen het kindercentrum. Als leiding op verzoek van de ouders medicijnen toedient, dan kan dat alleen als dit medisch verantwoord is en niet aangemerkt kan worden als medisch handelen. Ouders moeten schriftelijk toestemming geven voor de toediening van medicijnen. 

Wanneer een kind tijdens zijn verblijf op het kinderdagver­blijf of peuterspeelzaal ziek wordt, dan wordt één van de ouders daarvan telefonisch op de hoogte gesteld. Afhankelijk van hoe het kind zich voelt zal er met de ouder overlegd worden of het kind eerder opgehaald moet worden c.q. of  het wenselijk is dat de ouder naar huis komt.