Mijn Schaapskooi
0182-571373
0182-571373

De leidsters

Een leidster aan huis verzorgt bij de ouders thuis de opvang van hun kind(eren).
De specifieke taken van deze leidster zijn:

  • Het zelfstandig verzorgen en begeleiden van één of meer kinderen in de leeftijd van 0  tot 12 jaar uit hetzelfde gezin;
  • Het aanbieden van verschillende spelsituaties, passend bij verschillende leeftijden; 
  • Het verrichten van licht huishoudelijk werk, zoals boodschappen doen, afwassen, opruimen e.d.

In principe wordt aan een gezin een vaste leidster gekoppeld, die bij ziekte of vakantie zo mogelijk vervangen wordt door een invalleidster. Op verzoek van de ouder kan de leidster over het algemeen ook komen op andere dagdelen of tijdstippen dan is afgesproken. Dit gebeurt altijd in overleg met de coördinator. Vakantie en vrije dagen van de lah worden in overleg tussen de ouders en de Schaapskooi geregeld en zoveel mogelijk afgestemd op de vakantie en vrije dagen van de ouders.

De lah heeft een opleiding, gericht op het werken met jonge kinderen gevolgd, beschikt over een VOG en een diploma Kinder-EHBO en heeft voldoende ervaring in de praktijk. Elke drie weken heeft de lah een begeleidingsgesprek met haar coördinator en drie maal per jaar is er een thema-avond met onderwerpen gericht op het omgaan met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Het deelnemen aan de begeleidingsgesprekken en thema-avonden is onderdeel van de werkinhoud van de lah.