Mijn Schaapskooi
0182-571373
0182-571373

Dagindeling

In het algemeen wordt in de speelzaal gewerkt met een vaste indeling van de ochtend en de middag. Bij het binnenkomen vanaf 08:30 of 08:45 uur 's ochtends zijn de kinderen vrij om te kiezen wat ze willen doen.

Daarnaast is er een vast aanbod van verschillende startactiviteiten waarbij begeleiding aanwezig is zoals puzzelen, voorlezen, spelen met constructiemateriaal en kleien. Omstreeks 10:15 uur 's ochtends wordt er van kussens en de bank een grote kring gemaakt. Dit is een gezamenlijke activiteit met alle kinderen, waarin met elkaar gepraat wordt over allerlei belevenissen, liedjes worden gezongen en spelletjes worden gedaan en waar ook altijd even aandacht wordt geschonken aan de aanwezigheid van alle kinderen door het opnoemen van hun namen. De kring wordt afgesloten met het uitdelen van de tassen, waarin iets te eten en te drinken zit. Tijdens de kring is het altijd een goede gelegenheid om verjaardagen en/of afscheid te vieren. Na de kring wordt er over het algemeen nog even binnen gespeeld. Afhankelijk van het weer gaan de kinderen daarna vaak buitenspelen. Meestal gebeurt dit met de hele groep, maar de kinderen mogen ook binnen blijven; één leidster gaat dan mee naar buiten en de andere leidster blijft binnen.

Buiten wordt gespeeld met materiaal dat alleen voor buiten bedoeld is, b.v. fietsen, steppen, skippyballen en hoepels. 's Zomers kan het voorkomen dat er materiaal van binnen mee naar buiten gaat zoals de watertafel en het klimhuis. Soms wordt er al voor de kring buiten gespeeld. Dit kan met een kleine groep kinderen of 's zomers als het mooi weer is met de hele groep.

Doordat de speelzaal bij uitstek een plaats is waar het spelen een optimale invulling kan krijgen is het aanbod van spelactiviteiten het belangrijkste middel om met de kinderen bezig te zijn. Activiteiten die veelal tussendoor plaatsvinden zijn b.v. hamertje tik, insteekmozaiek, gezelschapsspelletjes, voorlezen, kralen rijgen, bouwen met blokken of een kringsspel. In verschillende spelsituaties zullen de sociale, lichamelijke en verstandelijke ontwikkeling evenredig aan bod komen. Hierbij speelt 'taal' een zeer belangrijke rol.