Mijn Schaapskooi
0182-571373
0182-571373

Groepsindeling en groepsleiding

De speelzalen hebben meerdere groepen van maximaal 16 peuters, die op vaste dagdelen de speelzaal bezoeken. Kinderen kunnen 1, 2, 3, 4 of 5 ochtenden komen spelen en bij voldoende belangstelling ook op de middagen, behalve op woensdagmiddag.

Bij de groepsindeling wordt met betrekking tot de samenstelling van de groep gelet op de verdeling jongere / oudere kinderen en jongens / meisjes. Omdat de tijdsduur dat de kinderen in de speelzaal aanwezig zijn relatief kort is, zijn er ook minder faciliteiten nodig voor voeding en verzorging. In de groepen is plaats voor 15 of 16 kinderen. Er zijn dan voor elk kind voldoende mogelijkheden om op een ochtend verschillende spelsituaties aan te gaan hetzij alleen of in groepsverband.

Elke groep wordt begeleid door twee vaste leidsters. Naast deze vaste leiding kan er ook een stagiaire meedraaien  Elke groep heeft steeds dezelfde leiding, die gedurende de hele ochtend aanwezig is.