Mijn Schaapskooi
0182-571373
0182-571373

Buitenschoolse opvang

Voor de buitenschoolse opvang wordt in 2024 € 9,15 per uur in rekening gebracht. De naschoolse opvang wordt per dagdeel in rekening gebracht. Het aantal uren per dagdeel bedraagt minimaal 3,5 uur voor de naschoolse opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en maximaal 6,25 uur op woensdag (dit kan verschillen per school waar de bso is gehuisvest).  De vakantieopvang wordt per dag in rekening gebracht.

Er is de mogelijkheid om gebruik te maken van incidentele extra opvang. Daarvoor wordt het halve tarief berekend (m.u.v. verlengde opvang). Afzeggen van extra incidentele opvang die is aangevraagd en toegezegd kan kosteloos tot de dag waarop de opvang plaats zou hebben. Daarna wordt het bovenstaande tarief in rekening gebracht. 
Jaarlijks wordt er een eenmalige opgave verstrekt van het aantal afgenomen uren per kind en het daarvoor betaalde bedrag over het voorafgaande jaar.

Via de Belastingdienst kunt u maandelijks een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag voor de kosten van kinderopvang terugkrijgen tot het door de belastingdienst gehanteerde uurtarief van € 9,12.
Als u aan de gestelde voorwaarden voldoet kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen vanaf de maand waarin u de aanvraag doet en voor de 3 maanden ervoor. Vraag de kinderopvangtoeslag daarom op tijd aan. Wijzigingen kunt u wel achteraf doorgeven.
Met de kostencalculator van de Belastingdienst kunt u berekenen hoeveel u per saldo zelf voor uw kinderopvang moet betalen. Met onderstaande calculator kunt u de netto kosten voor alleen de bso berekenen.

Kosten- / Toeslagcalculator

Ik heb recht op Kinderopvangtoeslag
(Gezamenlijk) Jaarinkomen (leeg = hoogste)
Aantal kinderen
Uren dienstverband minst werkende ouder
Uren opvang per week
Dagen opvang in vakanties
 

Werkt u in loondienst en stopt u met werken of wordt u werkloos? Of stopt u met uw onderneming en bent u niet meer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Gaat uw kind nog naar de kinderopvang? Dan hebt u nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag.