Mijn Schaapskooi
0182-571373
0182-571373

Kinderdagverbijf

Het tarief voor het kinderdagverblijf bedraagt vanaf 1 januari  2024 € 10,30 per uur. Per dag wordt er 10 uur in rekening gebracht (van 08:00 tot 18:00 uur) Een dagdeel wordt naar rato berekend.

Per jaar worden 52 weken gefactureerd. Hiervan kunt u tussen de 96% en 33,3% voor een eerste kind en tussen de 96% en 67,1% voor tweede en volgende kinderen terug krijgen van de belastingdienst tot maximaal het uurtarief van de kinderopvangtoeslag.

De uren kinderopvang per jaar worden vastgesteld door het aantal dagdelen per week te vermenigvuldigen met 5 (uur) en 52 (weken). Maandelijks wordt 1/12 deel hiervan in rekening gebracht.

Het bovenstaande tarief is inclusief voedingsmiddelen gebaseerd op het advies van Stichting Voedingscentrum Nederland; verzorgingsproducten, luiers en babyvoeding zijn ook inbergrepen. Voor de wenperiode worden geen kosten in rekening gebracht.

Ouders die gebruik maken van het vroege openingsuur (van 7:00 tot 8:00 uur) wordt € 10,30 per uur extra in rekening gebracht.

Via de Belastingdienst kunt u maandelijks een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag voor de kosten van kinderopvang terugkrijgen tot het door de belastingdienst gehanteerde uurtarief van € 10,25.
Als u aan de gestelde voorwaarden voldoet kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen vanaf de maand waarin u de aanvraag doet en voor de 3 maanden ervoor. Vraag de kinderopvangtoeslag daarom op tijd aan. Wijzigingen kunt u wel achteraf doorgeven.
Met de kostencalculator van de Belastingdienst kunt u berekenen hoeveel u per saldo zelf voor uw kinderopvang moet betalen. Met onderstaande calculator kunt u de netto kosten voor alleen het kinderdagverblijf berekenen.

Kosten- / Toeslagcalculator

Ik heb recht op Kinderopvangtoeslag
(Gezamenlijk) Jaarinkomen (leeg = hoogste)
Aantal kinderen
Uren dienstverband minst werkende ouder
Uren opvang per week

Werkt u in loondienst en stopt u met werken of wordt u werkloos? Of stopt u met uw onderneming en bent u niet meer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Gaat uw kind nog naar de kinderopvang? Dan hebt u nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag.

Er is de mogelijkheid om gebruik te maken van incidentele extra opvang. Daarvoor wordt per dagdeel
€ 25,75 (= half tarief) berekend. Afzeggen van extra incidentele opvang die is aangevraagd en toegezegd kan kosteloos tot de dag waarop de opvang plaats zou hebben. Daarna wordt het bovenstaande tarief in rekening gebracht. 

Jaarlijks wordt er een eenmalige opgave verstrekt van het aantal afgenomen uren per kind en het daarvoor betaalde bedrag over het voorafgaande jaar.