Mijn Schaapskooi
0182-571373
0182-571373

Kinderdagverbijf

Het tarief voor het kinderdagverblijf bedraagt vanaf 1 januari  2022 € 9,00 per uur. Een kindplaats bestaat uit 10 dagdelen en een dagdeel is 5 uur; een gedeeltelijke kindplaats wordt naar rato berekend. Onder een hele kindplaats wordt verstaan:

De opvang/verzorging die vereist is voor een kind van 0 tot 4 jaar, dat gedurende een jaar op alle werkdagen van de week, zowel tijdens het ochtend- als tijdens het middagdeel van 8.00 tot 18.00 uur (10 uur), in het kindercentrum verblijft.

Per jaar worden 52 weken in rekening gebracht. Hiervan kunt u tussen de 96% en 33,3% voor een eerste kind en tussen de 96% en 67,1% voor tweede en volgende kinderen terug krijgen aan kinderopvangtoeslag.

De uren kinderopvang per jaar worden vastgesteld door het aantal dagdelen per week te vermenigvuldigen met 5 (uur) en 52 (weken). Maandelijks wordt 1/12 deel hiervan in rekening gebracht. Voor alle duidelijkheid treft u onderstaand een overzicht aan van de bruto kosten per maand per dagdeel. Bij de belastingdienst kunt u via de kinderopvangtoeslag een (groot) deel van deze kosten maandelijks vooruit vergoed krijgen.

1 dagdeel per week: 5 uur × 52 weken ÷ 12 mnd = 21,67 uur p.m. × € 9,00 = € 195,03 per mnd
2 dagdelen per week: 10 uur × 52 weken ÷ 12 mnd = 43,33 uur p.m. × € 9,00 = € 389,97 per mnd
3 dagdelen per week: 15 uur × 52 weken ÷ 12 mnd = 65,00 uur p.m. × € 9,00 = € 585,00 per mnd
4 dagdelen per week: 20 uur × 52 weken ÷ 12 mnd = 86,67 uur p.m. × € 9,00 = € 780,03 per mnd
5 dagdelen per week: 25 uur × 52 weken ÷ 12 mnd = 108,33 uur p.m. × € 9,00 = € 974,97 per mnd
6 dagdelen per week: 30 uur × 52 weken ÷ 12 mnd = 130,00 uur p.m. × € 9,00 = € 1.170,00 per mnd
7 dagdelen per week: 35 uur × 52 weken ÷ 12 mnd = 151,67 uur p.m. × € 9,00 = € 1.365,03 per mnd
8 dagdelen per week: 40 uur × 52 weken ÷ 12 mnd = 173,33 uur p.m. × € 9,00 = € 1.559,97 per mnd
9 dagdelen per week: 45 uur × 52 weken ÷ 12 mnd = 195,00 uur p.m. × € 9,00 = € 1.755,00 per mnd
10 dagdelen per week: 50 uur x 52 weken ÷ 12 mnd = 216,67 uur p.m. x € 9,00 = € 1.950,03 per mnd

De bovenstaande tarieven zijn inclusief voedingsmiddelen gebaseerd op het advies van Stichting Voedingscentrum Nederland, verzorgingsproducten, luiers en voor de baby's Nutrilon 1 en 2 en Hero 1 en 2. Voor de wenperiode worden geen kosten in rekening gebracht.

Ouders die gebruik maken van het vroege openingsuur (van 7:00 tot 8:00 uur) wordt € 9,00 per uur extra in rekening gebracht.

Via de Belastingdienst kunt u maandelijks een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag voor de kosten van kinderopvang terugkrijgen tot het door de belastingdienst gehanteerde uurtarief van € 8,50.
Als u aan de gestelde voorwaarden voldoet kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen vanaf de maand waarin u de aanvraag doet en voor de 3 maanden ervoor. Vraag de kinderopvangtoeslag daarom op tijd aan. Wijzigingen kunt u wel achteraf doorgeven.
Met de kostencalculator van de Belastingdienst kunt u berekenen hoeveel u per saldo zelf voor uw kinderopvang moet betalen. Met onderstaande calculator kunt u de netto kosten voor alleen het kinderdagverblijf berekenen.

Kosten- / Toeslagcalculator

Ik heb recht op Kinderopvangtoeslag
(Gezamenlijk) Jaarinkomen (leeg = hoogste)
Aantal kinderen
Uren dienstverband minst werkende ouder
Uren opvang per week

Werkt u in loondienst en stopt u met werken of wordt u werkloos? Of stopt u met uw onderneming en bent u niet meer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Gaat uw kind nog naar de kinderopvang? Dan hebt u nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag.

Er is de mogelijkheid om gebruik te maken van incidentele extra opvang. Daarvoor wordt per dagdeel
€ 22,50 (= half tarief) berekend. Afzeggen van extra incidentele opvang die is aangevraagd en toegezegd kan kosteloos tot de dag waarop de opvang plaats zou hebben. Daarna wordt het bovenstaande tarief in rekening gebracht. 

Jaarlijks wordt er een eenmalige opgave verstrekt van het aantal afgenomen uren per kind en het daarvoor betaalde bedrag over het voorafgaande jaar.